•             Škola v přírodě – příroda na dosah, venkovní učebna, školní zahrada

          •             Učitel je naším přítelem a partnerem v dobrodružství poznávání

               –             moderní metody výuky, zážitkové a hravé vyučování, projektové vyučování, formativní hodnocení

          •             Škola je naším druhým domovem

               –             individuální přístup ke každému žákovi, rodinné prostředí, pomoc a podpora v řešení problémů

          •             Máme zkušenosti s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

          •             Dbáme na přátelské vztahy mezi všemi účastníky vzdělávání

          •             Škola rozvíjející talenty

               –             podpora individuálního zaměření dítěte (sportovní, výtvarné, hudební, matematické, jazykové…)

               –             pobočka ZUŠ Jablunkov přímo v budově školy, výuka hry na různé hudební nástroje (housle, klavír, zobcová flétna, kytara, sólový zpěv),                                           včetně přiřazených předmětů (hudební nauka) v době provozu školní družiny, bez dalšího dojíždění

          •             Jsme světoví

               –             účast v mezinárodních projektech

               –             učíme se v moderně vybavených třídách

          •             Proekologická škola

               –             ekologie je naše budoucnost

               –             účast na projektu Recyklohraní

          •             Školní družina v provozu od 6:30 – 7:45, odpoledne do 16:00

               –             prázdninový provoz školní družiny 

          •             Bohatá nabídka kroužků a mimoškolních aktivit

               –             Angličtina pro nejmenší                                –             Šikovné ruce

               –             Badatelský kroužek                                       –             keramické dílny

               –             Mladý záchranář                                            –             výtvarný kroužek

               –             včelařský kroužek                                          –             sportovní kroužek

               –             soutěže, kvízy, výlety, besedy a mnoho dalšího

          •             Školní kuchyně a jídelna

               –             vždy čerstvé a chutné pokrmy, v odůvodněných případech možnost obědů zdarma

               –             projekty: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol

          •             Sdružení rodičů a přátel školy – organizace, která podporuje činnost školy, organizuje pro žáky i jejich rodiče různé akce (radovánky, plesy,                                          karnevaly, výlety, divadelní představení, setkání s Mikulášem a další)

U NÁS JE KAŽDÝ JEDINEČNÝ!

Chcete se dozvědět více? Přijďte se k nám podívat!
Rádi Vás v naší škole přivítáme kdykoli po telefonické domluvě na čísle tel. 704 037 603.

Těšíme se na Vás!

Všechny informace k zápisu dítěte do 1. třídy najdete ZDE