Školní metodik prevence

Mgr. Dorota Koch

E-mail: zastupce@zskosariska.cz 

Tel.: 555 502 448

 

Náplň práce: 

– tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 

– realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 

– monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika včetně prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

– poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů 

– koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 

– spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 

– koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 

– poskytování informačních a metodických materiálů 

– aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence