Profilaktyk szkolny

Mgr. Dorota Koch

E-mail: zastupce@zskosariska.cz 

Tel.: 555 502 448

 

Opis pracy: 

  • tworzenie oraz realizacja programu prewencyjnego szkoły („Minimální preventivní program”), obserwacja ryzyka powstania oraz objawów zjawisk  patologicznych oraz ich rozwiązywanie 
  • realizacja oraz koordynacja programów profilaktycznych w zakresie prewencji wagarowania, uzależnień, agresji oraz innych patologicznych zachowań
  • obserwowanie ryzyka zjawisk patologicznych, w tym prewencja rasizmu, ksenofobii oraz innych zachowań powiązanych z przyjmowaniem różnic kulturalnych oraz etnicznych
  • bezpośrednia pomoc uczniom oraz ich rodzicom poddanych ryzyku lub objawom zachowań patologicznych
  • koordynacja współpracy szkoły z policją, centrum kryzysowym, kuratorium itp
  • organizacja spotkań, wykładów oraz zajęć dla kolektywów klasowych
  • koordynacja kształcenia pedagogów
  • zapewnianie materiałów informacyjnych oraz metodycznych
  • aktywna współpraca z rodziną ucznia podczas interwencji kryzysowej