Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

Ředitelka – Dyrektorreditelstvi@zskosariska.cz704 037 603
Sekretariát, vedoucí školní jídelny
Sekretariat, stołówka szkolna
ekonom@zskosariska.cz558 362 832
Mateřská škola – PrzedszkoleKonzultace po předchozí dohodě
Konsultacje po uprzednim kontakcie
555 502 456