ROK SZKOLNY 2023/2024

Marzec w przedszkolu
Przegląd Piosenki w szkole
Śniadanie Wielkanocne
Profilaktyka wielkanocna w przedszkolu
Ekoteatrzyk w przedszkolu
Galeria do szkół
Biblioteka w przedszkolu
Luty w przedszkolu
Nauka pływania
Balik w przedszkolu
Warsztaty ceramiczne z rodzicami
Pikomat
Styczeń w przedszkolu
Prvouka se zdravotní sestrou
Talentmania
Školní kolo recitační soutěže
Dbamy o swoje ząbki
Divadélko Ententýky
Pasování na čtenáře Slabikáře
Advent v MŠ - Adwent w przedszkolu
Vánoční besídky - Wigilijka
Przedstawienie Przedświąteczne - Calineczka
Vánoční besídka v ŠD - Wigilijka w świetlicy
Mikuláš - Mikołaj
Výtvarné soutěže - konkursy plastyczne
Keramické dílny - Warsztaty ceramiki
Vánoční představení - Mrazík
Podzim v MŠ - Jesień w przedszkolu
Třinecká knihovna v MŠ
Dlabání dýní
Halloween u třeťáků
Spotkanie autorskie
Konkurs recytacji
Drakiáda v MŠ - Dzień Latawca w przedszkolu
Třeťáci na obecním úřadě
Dopravní hřiště a muzikál
Září v ŠD - Wrzesień w świetlicy
Drakiáda - Dzień Latawca
Preventivní programy - Programy prewencyjne
Slavnostní zahájení školního roku - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Orientační běh - Bieg przełajowy

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – ROK SZKOLNY 2022/2023

Letní ŠD - Letnia świetlica
Letní ŠD - Letnia świetlica
Letní ŠD - Letnia świetlica
Letní ŠD - Letnia świetlica
Letní ŠD - Letnia świetlica
Letní ŠD - Letnia świetlica
Pasování a nocování v MŠ - Nocowanie w przedszkolu
Zakončení školního roku - Zakończenie roku szkolnego
Festyn ogrodowy
Školní družina - Świetlica
Radovánky 2023
Vodní bitva v ŠD - Bitwa wodna w świetlicy
Výlet MŠ - Wycieczka przedszkola
Veselá koloběžka - Wesoła hulajnoga
MŠ - divadélko Ententýky
Knihovna Třinec v MŠ
Den dětí - Dzień Dziecka
Školní výlet - Wycieczka szkolna
Den rodiny - Dzień Rodziny
Dopravní výchova - Ruch drogowy
Hospodářská zvířata - Zwierzęta domowe
Dopravní hřiště - MŠ
Velikonoce v MŠ - Wielkanoc w przedszkolu
Studánka - Źródełko
Exkurze RZS - ŠD
Školákem nanečisto
Den otevřených dveří - Dzień otwarty
Den Země - Dzień Ziemi
Aktivity v MŠ - Zajęcia w przedszkolu
Velikonoční snídaně - Śniadanie Wielkanocne
Den učitelů
Preventivní programy - Programy prewencyjne
Školní kolo pěvecké soutěže
Morena
Besídka pro babičky a dědečky - Dzień Babci i Dziadka
Celé Česko čte dětem
Třinecká knihovna v ZŠ
Třinecká knihovna v MŠ
Balik szkolny
Karneval v MŠ - Balik w przedszkolu
Vánoce v MŠ - Wigilijka w przedszkolu
Recitační soutěž v ZŠ
Vánoční koncert a besídky - Wigilijki klasowe
Divadélko v MŠ - Teatrzyk w przedszkolu
V peřině
Vánoční besídka v ŠD - Wigilijka w świetlicy
Aktivity v MŠ - Zajęcia w przedszkolu
Neživá příroda - Przyroda nieożywiona
Zimní radosti v ŠD - Zabawy zimowe w świetlicy
Šití panenek - Szycie lalek
Vánoční divadelní představení
Neživá příroda - przyroda nieożywiona
Vánoční koncert + besídka ZŠ
Vánoční besídka v ŠD - Wigilijka w świetlicy
Bobování v ŠD - Zabawy zimowe w świetlicy
Aktivity v MŠ - Zajęcia w przedszkolu
Dílničky v MŠ - Warsztaty w przedszkolu
Šití panenek v ŠD - Szycie lalek w świetlicy
Przedstawienie Przedświąteczne 2022
Mikuláš - Mikołaj 2022
Spotkanie autorskie 2022
Podzimní aktivity v MŠ - Zajęcia jesienne w przedszkolu
Knihovna Třinec - Biblioteka Trzyniec
Preventivní programy - Programy profilaktyczne
Podzimní sběr přírodnin - Zbieranie owoców jesieni
Dzień Latawca w szkole i przedszkolu
Drakiáda v ZŠ
Školní družina - Świetlica szkolna
Orientační běh - Bieg przełajowy
Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – ROK SZKOLNY 2021/2022