Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Koszarzyska

 

Zapisy do przedszkola

 Na rok szkolny 2024/2025

wtorek 14. 5. 2024, 9:00-16:30

 

Opiekun prawny dziecka dostarcza dozapisów dziecka do przedszkola następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do przedszkoly – do pobrania TUTAJ 
 2. Karta ewidencyjna dziecka przedszkolnego – do pobrania TUTAJ

Formularze można pobrać pod podanymi linkami albo podjąć w sekretariacie szkoły.

Prosimy zwrócić uwagę na Kartę ewidencyjną, na której lekarz powinien potwierdzić stan zdrowia oraz szczepienie obowiązkowe dziecka. Decyzja o przyjęciu dziecka bez potwierdzenia lekarza nie jest możliwa. W wypadku zapisu dziecka do ostatniego roku kształcenia przedszkolnego (dziecko pięcioletnie) potwierdzenie o szczepieniu nie obowiązuje. 

Wypełnione dokumenty prosimy przynieść do zapisów.

Jeżeli nie odpowiada Państwu termin zapisów, prosimy o kontakt pod nr. tel. 558 362 832, o kontakt mailowy pod adresem reditelstvi@zskosariska.cz, albo kontakt osobisty w celu umówienia innego terminu zapisu dziecka.


Zwiedzenie naszego przedszkola możliwe kiedykolwiek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

  🙂 Do zobaczenia!!! 🙂


Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola:

 • sprzyjaj§cy stan zdrowia dziecka (potwierdzony przez pediatrę),
 • potwierdzenie obowiązkowych szczepień z wyjątkiem dzieci pięcioletnich (potwierdzone przez pediatrę)
 • oświadczenie placówki doradczej, ewent. lekarza pediatry, w wypadku dziecka z specjalnymi potrzebami nauczania,
 • do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które są obywatelami UE, albo są członkami rodziny obywatela UE,
 • do przedszkola może być przyjęte dziecko, które nie jest obywatelem UE, jeżeli posiada zezwolenie na pobyt w RC na czas min. 90 dni, albo jest osobą, która zostaje w RC w celu badań, jest azylantem, osobą mającą ochronę dodatkową czy doczesną, petent o udzielenie azylu, o przyznanie ochrony międzynarodowej.


Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola od 1. 9. 2024

Dzieci przyjmowane są w następującej kolejności: 

 1. Dziecko z obowiązkiem edukacji przedszkolnej z zameldowaniem w gminie Koszarzyska.
 2. Dziecko, które przed 1. 9. 2024 skończy 4 lata oraz jest zameldowane w gminie Koszarzyska.
 3. Dziecko, które przed 1. 9. 2024 skończy 3 lata oraz jest zameldowane w gminie Koszarzyska.
 4. Dziecko od skończonego 3 roku życia z zameldowaniem poza gminą Koszarzyska. 
 5. Jeżeli w danej klasie pozostają wolne miejsca, można przyjąć dziecko dwuletnie. Warunkiem przyjęcia jest dojrzałość psychosocjalna oraz opanowanie podstawowach nawyków higienicznych. Pierwszeństwo przyznajemy dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola.

Přihlášení