Historia

Szkolnictwo polskie w Koszarzyskach datuje się od roku 1832, jednak pierwsza wzmianka o szkolnictwie pochodzi  z  r.1822, wtedy uczono w domach prywatnych.

W roku 1832 został wybudowany pierwszy drewniany budynek szkolny, była to filia szkoły bystrzyckiej.

W roku 1853 szkoła stała się samodzielną, z biegiem lat zmieniała swe miejsce . W latach 70tych wybudowano nowy budynek szkolny, w którym obecnie mieści się szkoła czeska, polska, oraz przedszkole czesko – polskie.

 

Szkoła Podstawowa dziś

Do roku 2003 Szkoła Podstawowa funkcjonowała jako samodzielna placówka .

Od roku 2003 szkoła z polskim językiem nauczania działa pod jedną dyrekcją z czeską placówką i przedszkolem. Dzięki temu możemy realizować np. lekcje języków czeskiego i angielskiego wspólnie z czeskimi dziećmi, co umożliwia nam kształcenie językowe w gronie uczniów jednego rocznika. 

Obecnie polska szkoła dysponuje formalnie jedną klasą, większość przedmiotów natomiast nauczamy dzieląc dzieci do 2 grup. Po lekcjach dzieci mają do dyspozycji  również  Świetlicę Szkolną oferującą  szereg ciekawych  zajęć  oraz  możliwość  udziału w kółkach zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach, współzawodnictwach sportowych, rajdach turystycznych , olimpiadach (matematycznych, językowych), w których często uzyskują medalowe miejsca. Reprezentują naszą szkołę w wielu imprezach kulturalnych występując z programami. Propagują życie szkoły na łamach pisemka szkolnego oraz pisemek dziecięcych i w prasie lokalnej.

Nierozłącznym partnerem szkoły jest Macierz Szkolna Koszarzyska, która tworzy nam przede wszystkim wsparcie moralne oraz zapewnia zaplecze materialne przy organizacjowaniu  imprez szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych itp. Pomaga też przy finansowaniu pomocy szkolnych i sportowych w szkole i przedszkolu.

Współpracujemy z PZKO w Koszarzyskach oraz PZKO Milików – Pasieki . Utrzymujemy bliski kontakt z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr.3 w Bielsko – Białej.