Organizacja dnia w przedszkolu

  • 6:10-8:00 przyjście dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne oraz spontaniczne, zajęcia ruchowe
  • 8:00-9:00 zabawy spontaniczne, możliwość podziału na grupy, zabawy ruchowe, ćwiczenia logopedyczne, czynności porządkowe oraz higieniczne, posiłek
  • 9:00-9:30 podział dzieci na dwie grupy, zajęcia językowe, edukacja wg. programu nauczania, ćwiczenie programów, zajęcia plastyczne  
  • 9:30-11:30 wyjście na podwórko (ogród szkolny, piaskownica, zabawy ruchowe, zabawy w przyrodzie, wyjście do lasu czy do okolic szkołyś. W razie niesprzyjającej pogody zajęcia zastępcze, np. w sali gimnastycznej  
  • 11:30-12:15 czynności higieniczne, obiad
  • 12:15-14:15 słuchanie bajki, leżakowanie
  • 14:15-16:10 czynności higieniczne, posiłek, zabawy spontaniczne, dokończenie prac plastycznych, zajęcia indywidualne, wyjście na podwórko
 

Program dnia w przedszkolu zawsze jest dostosowywany do aktualnych potrzeb dzieci.