Opłaty za posiłki w roku szkolnym  2023/2024:

uczniowie szkoły podstawowej                      33,00 Kč (poniżej 11 roku)

                                                                              35,00 Kč (od lat 11)

pracownicy szkoły                                             50,00 Kč

osoby obce                                                          75,00 Kč

dzieci przedszkola (do lat 6) śniadaniea        12,00 Kč

                                      obiad                               30,00 Kč 

                                      podwieczorek                12,00 Kč (opłata całodniowa 54,00 Kč)

dzieci przedszkola (od lat 7) śniadanie           12,00 Kč

                                      obiad                                33,00 Kč 

                                      podwieczorek                 12,00 Kč (opłata całodniowa 57,00 Kč)


Obiad można odgłosić najpóźniej do godz. 7:30. Obiad nieodgłoszony oraz nieodebrany trzeba opłacić. 

Opłaty obiadów w kancelarii szkoły lub przekazem („inkaso”) najpóźniej do 15 dnia miesiąca.

W dniach wolnych od nauki stołówka szkolna jest nieczynna.