Doradca ds wychowania 

Mgr., Bc. Daniela Sławińska

E-mail: reditelstvi@zskosariska.cz

Tel.: 704 037 603

Godziny konsultacji:

dla uczniów: czwartek 7:45 – 9:00

dla nauczycieli: poniedziałek 7:00 – 10:00

dla rodziców: wtorek 14:00 – 15:00

najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym


Opis pracy:

 • w spółpracy z nauczycielami obserwacja uczniów z specjalnymi potrzebami edukacji, skierowanie ich na badania 
 • ewidencja uczniów z specjalnymi potrzebami edukacji
 • komunikacja z poradniami oraz służbami socjalnymi, koordynacja współpracy
 • współpraca z nauczycielami przy tworzeniu indywidualnego planu nauczania, konsultacje planów z poradnią
 • śledzenie terminów badań uczniów z SPE
 • współpraca przy zapisach, ewidancja dzieci przyjętych, obserwacja adaptacji uczniów klasy 1 do edukacji szkolnej
 • doradztwo w sprawach wyboru następującej szkoły
 • wyszukiwanie dzieci bardzo zdolnych oraz talentowanych
 • doradzanie rodzicom dzieci
 • informowanie nauczycieli o wynikach badań poszczególnych uczniów oraz pomoc w podejmowaniu działań określonych poradnią
 • współpraca w rozwiązywaniu konfliktów w szkole, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz  wykroczeń z regulaminu szkolnego 
 • wybór, zakup oraz ewidencja pomocy kompensacyjnych, specjalnych podręczników oraz pomocy szkolnych 
 • koordynacja pracy asystentów pedagoga
 • modyfikacja planu nauczania ucznia z SPE
 • modyfikacja organizacji, form i metod nauczania oraz oceniania ucznia z SPE