Doradztwo szkolne

Szkoła oferuje bezodpłatne konsultacje uczniom, opiekunom prawnych uczniów oraz dzieci przedszkolnych oraz pedagogom szkoły, w sprawach prewencji, wychowania, sprawach socjalnych oraz wyboru zawodu. 

Tworzenie sprzyjającego klimatu socjalnego w klasie oraz w szkole oraz rozwój osobistości ucznia to jeden z najważniejszych priorytetów naszej pracy.

Wszystkie dane osobiste używane w ramach doradztwa szkolnego używane są zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych.

W celu korzystania z usług doradczych konieczna jest zgoda opiekuna prawnego dziecka.

Program prewencyjny szkoły („Minimální preventivní program”) skupia się przede wszystkim na wychowaniu dzieci do zdrowego stylu życia, osobisty oraz socjalny rozwój dziecka oraz rozwój zdolności komunikacyjnych.