Nauczyciele 

Mgr., Bc. Daniela Sławińska – dyrektor szkoły

reditelstvi@zskosariska.cz

Mgr. Dorota Koch – zastępca dyrektora

zastupce@zskosariska.cz

Mgr. Maria Kajfosz – nauczycielka

 kajfosz@zskosariska.cz

Mgr. Barbara Pękała – nauczycielka przedszkola

barbara.pekala@zskosariska.cz

Danuše Banotová – nauczycielka przedszkola

 Aneta Mazurová – świetliczanka

mazurova@zskosariska.cz

Irena Horáková – świetliczanka

irena.horakova@zskosariska.cz

Stołówka szkolna

Urszula Sikorová – gospodarz szkoły, kierownik stołówki

ekonom@zskosariska.cz

Alena Mazurová – kucharka

Olga Samcová – kucharka

Zaplecze

Bronislava Walczaková – tercjan

Jana Fiedorová – sprzątaczka