Provozní řád školní jídelny

Adresa školy:               Košařiska 70, 739 81  Milíkov u Jablunkova

Telefon :                       558 362 832

Vedoucí ŠJ:                 SIKOROVÁ Urszula

Kuchařky ŠJ:                DRONGOVÁ Marie

                                       MAZUROVÁ Alena

Kapacita:                      100 jídel

~ 1 ~ Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 48/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Strávník má nárok na oběd jen pokud si jej řádně zaplatil.

Nesnězené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

~ 2 ~ Provoz ŠJ je zajištěn školní kuchyní a správou

Pracovní doba                                                       6:00 – 15:00

Výdejní doba          pro děti a zaměstnance     11:40 – 13:00

                                 pro cizí strávníky                 11:15 – 11:30

~ 3 ~ Výše stravného bude od září 2022 změněna dle očekávané změny vyhlášky o školním stravování

Výše stravného do června 2022:

žáci 1. – 5. Ročníku ZŠ                                     31,00 Kč (do 10 let dítěte)

                                                                              33,00 Kč (od 11 let dítěte)

zaměstnanci školy                                             40,00 Kč

cizí strávníci                                                        65,00 Kč

děti MŠ(do 6 let věku) dopolední svačina      11,00 Kč

                                      oběd                                25,00 Kč (polodenní stravné 36,00 Kč)

                                      odpolední svačina         10,00 Kč ( celodenní stravné 46,00 Kč)

děti MŠ(od 7 let věku) dopolední svačina       11,00 Kč

                                      oběd                                 31,00 Kč (polodenní stravné 42,00 Kč)

                                      odpolední svačina          10,00 Kč (celodenní stravné 52,00 Kč)

Do věkových skupin jsou strávnici zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují vyššího věku tzn. všechny děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 v MŠ 7 let nebo v ZŠ 11 let.

~ 4 ~ Placení stravného

Placení se provádí inkasem nebo hotově u vedoucí školní jídelny do 15. dne stávajícího měsíce. Formulář „svolení k inkasu“ obdržíte u vedoucí ŠJ. Oběd lze odhlásit nejpozději do 7:30 na daný den. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

~ 5 ~ Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno převodem z BÚ nebo vyzvednutím zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.

~ 6 ~ Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

~ 7 ~ Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce ŠJ a na www.zskosariska.cz

~ 8 ~ Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí. Případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

Košařiska, 1. 1. 2022