Provozní řád školní jídelny

Adresa školy:  Košařiska 70, 739 81  Milíkov u Jablunkova

Telefon :  558 362 832

Vedení:                 vedoucí ŠJ                 BOSZCZYKOVÁ Barbara, DiS.

Pracovníci ŠJ:       hlavní kuchařka          MAZUROVÁ Alena

                           pomocná kuchařka      DRONGOVÁ Marie

Kapacita:             100 jídel

~ 1 ~ Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 48/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Strávník má nárok na oběd jen pokud si jej řádně zaplatil.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

~ 2 ~ Provoz ŠJ je zajištěn školní kuchyní a správou

Pracovní doba                                                   6:00 – 15:00

Výdejní doba          pro děti a zaměstnance    11:40 – 13:00

                                pro cizí strávníky            11:15 – 11:30

~ 3 ~ Výše stravného

žáci 1. – 5. Ročníku ZŠ                   26,00 Kč (do 10 let dítěte)

                                                      28,00 Kč (od 11 let dítěte)

zaměstnanci školy                        33,00 Kč

cizí strávníci                                   53,00 Kč

děti MŠ(do 6 let věku) dopolední svačina      10,00 Kč

                                      oběd                           20,00 Kč (polodenní stravné 30,00 Kč)

                                      odpolední svačina      8,00 Kč ( celodenní stravné 38,00 Kč)

děti MŠ(od 7 let věku) dopolední svačina       10,00 Kč

                                      oběd                           26,00 Kč (polodenní stravné 36,00 Kč)

                                      odpolední svačina       8,00 Kč (celodenní stravné 44,00 Kč)

Do věkových skupin jsou strávnici zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují vyššího věku tzn. všechny děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 v MŠ 7 let nebo v ZŠ 11 let.

~ 4 ~ Placení stravného

Placení se provádí inkasem nebo hotově u vedoucí školní jídelny do 15. dne stávajícího měsíce. Formulář „svolení k inkasu“ obdržíte u vedoucí ŠJ. Oběd lze odhlásit nejpozději do 7:30 na daný den. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

~ 5 ~ Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno převodem z BÚ nebo vyzvednutím zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.

~ 6 ~ Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

~ 7 ~ Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce ŠJ a na www.zskosariska.cz

~ 8 ~ Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí. Případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

Košařiska, 1. 9. 2020