Výše stravného pro školní rok 2023/2024:

žáci 1. – 5. Ročníku ZŠ                                     33,00 Kč (do 10 let dítěte)

                                                                              35,00 Kč (od 11 let dítěte)

zaměstnanci školy                                             50,00 Kč

cizí strávníci                                                        75,00 Kč

děti MŠ(do 6 let věku) dopolední svačina      12,00 Kč

                                      oběd                                30,00 Kč (polodenní stravné 42,00 Kč)

                                      odpolední svačina         12,00 Kč ( celodenní stravné 54,00 Kč)

děti MŠ(od 7 let věku) dopolední svačina       12,00 Kč

                                      oběd                                 33,00 Kč (polodenní stravné 45,00 Kč)

                                      odpolední svačina          12,00 Kč (celodenní stravné 57,00 Kč)

Stravné se hradí inkasem nebo hotově u vedoucí školní jídelny do 15. dne stávajícího měsíce. Formulář „svolení k inkasu“ obdržíte u vedoucí ŠJ. 

Oběd lze  na daný den odhlásit nejpozději do 7:30. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 

Ve dnech prázdnin či ředitelského volna školní jídelna až na výjimky nevaří a strávníci jsou odhlášeni automaticky.