pro školní rok 2024/2025

úterý 14. 5. 2024, 9:00-16:30

Zákonný zástupce k zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí do MŠ – ke stažení ZDE
 2. Evidenční list pro dítě v MŠ – ke stažení ZDE

Dokumenty je možné stáhnout a vytisknout z odkazů, nebo si je vyzvednout na sekretariátu školy.

Věnujte, prosím, pozornost Evidenčnímu listu, na kterém je zapotřebí vyplnit potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte a o jeho očkování (potvrzení o očkování není povinné pro děti starší 5 let). Rozhodnutí o přijetí je možno vydat pouze s tímto potvrzením.

Vyplněné dokumenty přineste, prosím, s sebou k zápisu.

Pokud Vám termín zápisu nevyhovuje, neváhejte, prosím, zavolat na tel. číslo 558 362 832, napsat na e-mailovou adresu reditelstvi@zskosariska.cz nebo se zastavit na sekretariát školy k domluvě náhradního termínu.

 🙂 Těšíme se na Vás !!! 🙂 

 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře),
 • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře),
 • vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity jednotlivých tříd (ČMŠ – 17 dětí, przedszkole – 13 dětí) v následujícím  pořadí: 

 1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním a trvalým pobytem v obci Košařiska.
 2. Dítě, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhne 4 let věku, s trvalým pobytem v obci Košařiska.
 3. Dítě, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhne 3 let věku, s trvalým pobytem v obci Košařiska.
 4. Děti od 3 let, které mají trvalý pobyt mimo obec Košařiska v pořadí od nejstarších k nejmladším.
 5. V případě volné kapacity dané třídy mateřské školy je možné přijmout také dítě dvouleté. Podmínkou přijetí je psychosociální zralost na dostatečné úrovni a zvládnutí základních hygienických návyků. Přednostně budou přijímány děti, jejichž starší sourozenec již do zdejší mateřské školy dochází.