Organizace dne v MŠ

  • 6:10-8:00 scházení dětí, spontánní a individuální činnosti, pohybové aktivity
  • 8:15-9:15 spontánní činnosti, možné dělení na dvě skupiny, pohybové aktivity, komunitní kruh, logopedická pravence,hygiena, svačina
  • 9:15-9:45 dělení dětí na dvě skupinky – s českým a s polským jazykem vyučovacím (prostor pro jazykovou výchovu, dokončení výtvarných a pracovních činností, nacvičování programů, činnost dle třídních vzdělávacích plánů  
  • 9:45-11:15 pobyt venku (pískoviště, poznávání okolí, pohybové aktivity, hry v přírodě, hry na hřišti), náhradní činnosti  
  • 11:15-12:00 hygiena, oběd
  • 12:00-14:00 pohádka, odpolední odpočinek
  • 14:00-14:30 vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14:30-16:10 spontánní hry, dokončení činnosti z dopoledne, individuální chvilky (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností), individuální činnosti  

 

Den je v MŠ pružně přizpůsobovám potřebám dětí.