Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název školy:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Adresa: 

Košařiska 70, 73981

Datová schránka:

qz7mh4w

Součásti / IZO:

Mateřská škola – 107 621 991

Základní škola – 102 068 551

Školní družina – 119 600 510

Základní škola s p.j.v. – 102 068 585

Školní družina s p.j.v. – 119 601 109

Školní jídelna – 103 008 454

REDIZO:

650023501

Bankovní spojení:

86-5726610257/0100 KB, a.s. expozitura Třinec

Studijní obor:

79-01-C/01  Základní škola 

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Obec Košařiska, Košařiska 88

IČ:

75028930

DIČ:

CZ75028930 – škola není plátcem DPH

Ředitelka školy:

Mgr., Bc. Daniela Sławińska  (reditelstvi@zskosariska.cz)

Tel.: 704 037 603

Zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu):

Mgr. Dorota Koch (zastupce@zskosariska.cz)