Historia

Szkolnictwo polskie w Koszarzyskach datuje się od roku 1832, jednak pierwsza wzmianka o szkolnictwie pochodzi  z  r.1822, wtedy uczono w domach prywatnych.

W roku 1832 został wybudowany pierwszy drewniany budynek szkolny, była to filia szkoły bystrzyckiej.

W roku 1853 szkoła stała się samodzielną, z biegiem lat zmieniała swe miejsce . W latach 70tych wybudowano nowy budynek szkolny, w którym obecnie mieści się szkoła czeska, polska, przedszkole czesko – polskie.

 

Szkoła Podstawowa dziś

Do roku 2003 Szkoła Podstawowa funkcjonowała jako samodzielna placówka .

Od roku 2003 szkoła z polskim językiem nauczania połączyła się z czeską placówką i przedszkolem.

Obecnie mamy 2 klasy ( 1. – 5. rok nauczania ). Po lekcjach dzieci mają do dyspozycji  też  Świetlicę Szkolną oferującą  szereg ciekawych  zajęć  oraz  możliwość  udziału w kółkach zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach, współzawodnictwach sportowych, rajdach turystycznych , olimpiadach (matematycznych, językowych), w których często uzyskują medalowe miejsca. Reprezentują naszą szkołę w wielu imprezach kulturalnych występując z programem.  Propagują życie szkoły na łamach pisemka szkolnego pt.: Świeże wiadomości oraz pisemek dziecięcych i w Głosie Ludu.

Nierozłącznym partnerem szkoły jest Macierz Szkolna Koszarzyska, która tworzy nam przede wszystkim wsparcie moralne oraz zapewnia zaplecze materialne przy organizacjowaniu  akcji szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych…Pomaga też przy finansowaniu pomocy szkolnych i sportowych w szkole i przedszkolu.

Współpracujemy z PZKO w Koszarzyskach oraz PZKO Milików – Pasieki . Utrzymujemy bliski kontakt z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr.3 w Bielsko – Białej.