Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

winter illness_640x440 - 1

Upozornění pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,
z důvodu dlouhodobé extrémní nemocnosti dětí i učitelek v MŠ Vás důrazně žádáme o
dodržování hygienických pravidel daných legislativou.

Připomínáme, že:

do MŠ patří pouze dítě ZCELA zdravé,

které nejeví ŽÁDNÉ známky infekčního onemocnění.

Prosíme o důkladné prostudování brožurky, která je k dispozici v šatně MŠ a také ZDE.

Podrobné seznámení s brožurou potvrďte, prosím, svým podpisem na formuláři v šatně MŠ.

Věříme, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří v naší mateřské škole vytvořit a udržet pro Vaše děti především zdravé a bezpečné prostředí!

Sdílet příspěvek:

Přihlášení