Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

Snímek obrazovky (286)

Volby do školské rady – wybory do rady szkoły

Volby zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, p.o., pro období 2022 – 2025 byly vyhlášeny podle ustanovení § 167 odst.2 č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a proběhly dle platného volebního řádu školské rady vydaného dne 25. 11. 2005.

Počet kandidátů:                           2

Počet odevzdaných hlasů:         16

Počet platných hlasů:                  16

Výsledek hlasování:                Cieslar David                          10 hlasů

                                                    Bojková Monika, Ing.              6 hlasů

Členem školské rady za zákonné zástupce žáků se stal pro volební období 2022 – 2025 p. David Cieslar. Srdečně gratulujeme ke zvolení a přejeme mnoho úspěchů při práci v radě.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení