Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

penize-mince-koruna-ruka-pruhledne

Ceny stravného a poplatky pro školní rok 2023/2024

Ceny stravného

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že citelně rostou ceny nejen energií, ale i všech ostatních vstupních položek, jsme nuceni pro příští školní rok navýšit ceny stravného, a to v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

žáci 1. – 5. Ročníku ZŠ                                    33,00 Kč (do 10 let dítěte)

                                                                       35,00 Kč (od 11 let dítěte)

zaměstnanci školy                                          50,00 Kč

cizí strávníci                                                    75,00 Kč

děti MŠ(do 6 let věku) dopolední svačina      12,00 Kč

                                      oběd                          30,00 Kč (polodenní stravné 42,00 Kč)

                                      odpolední svačina     12,00 Kč ( celodenní stravné 54,00 Kč)

děti MŠ(od 7 let věku) dopolední svačina       12,00 Kč

                                      oběd                          33,00 Kč (polodenní stravné 45,00 Kč)

                                      odpolední svačina      12,00 Kč (celodenní stravné 57,00 Kč)

Úplata za předškolní vzdělávání zůstává v nezměněné výši:

Celodenní docházka                                      300,- Kč/měsíc

Polodenní docházka                                      200,- Kč/měsíc

Poslední rok předškolní docházky                    0,- Kč/měsíc

Platby se realizují měsíčně v kanceláři školy v hotovosti nebo inkasem.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině zůstává v nezměněné výši:

Plná úplata                                                     100,- Kč/měsíc

Docházka 50% a nižší                                     50,- Kč/měsíc

Platby se budou realizovat vždy zpětně za celé pololetí v kanceláři školy (za I. pololetí do 31. 1. a za II. pololetí do 25.6. daného roku.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení