Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

Distanční výuka od 4.1.2021 pro žáky 3.,4.a 5. ročníku a prezenční výuka pro žáky 1. a 2.ročníku

Od 4. 1. 2021 se budou opět  žáci 3., 4. a 5. ročníku učit distančním způsobem dle předchozího rozvrhu. Dále je možnost zapůjčení IT techniky, zákonní zástupci si jej mohou přijít vyzvednout  v pondělí 4. 1. 2021. 

Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.   

Skupina 1. (třída 1. i 2.): J.Wrzecionková
Skupina 2.(rocznik1.i 2.): A.Mazur


Příchody (možnost již od 6:30) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.
Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Pro žáky je  doporučeno mít 2 roužky + uzavíratelný ZIP sáček)

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy – žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Provoz školní družiny bude omezen: ranní družina 6:30-8:00

                                                              odpolední družina: 12:00 – 15:30


Školní jídelna:

Zařízení školního stravování pro žáky s prezenční výukou bude v provozu. Žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky přihlášení. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Žáci, kteří mají distanční výuku (učí se z domova) mají možnost si odebrat dotovaný oběd – výdej jídel pouze do vlastního jídlonosiče, výdej obědů pouze v době (jako cizí strávníci) a to, od 11:30 – 12:00 hod. Žáci budou od 4. 1. 2021 všichni automaticky odhlášeni z obědů. Ti, kteří  by měli zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

pravidla on line výuky zde.

Informacja o powrocie uczniów: od 4.1.2021 do szkoły powrócą tylko uczniowie 1. i 2. klasy, nauka zdalna dla 3.,4. i 5. klasy

Na podstawie decyzji Rządu RCz od 4.1. 2021 nauka w klasach 1 – 2 będzie odbywała się w szkole. 
Nauka będzie się odbywać w dwu grupach, które nie mogą się wymieszać.

Grupa 1. (třída 1. i 2.): J.Wrzecionková
Grupa 2.(rocznik1.i 2.): A.Mazur

We wszystkich innych rocznikach (3.,4.,5.) będzie przebiegać nauka zdalna. Jest możliwość wypożyczenia sprzętu elektronicznego IT, rodzice mogą przyjść i odebrać sprzęt w poniedziałek 4.1.2021.


Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek przez cały okres pobytu w szkole. Każdy uczeń przynosi codziennie do szkoły 2 czyste maseczki oraz woreczek (najlepiej woreczek strunowy-uzaviratelný ZIP sáček) do odkładania masek. 

Świetlica szkolna
Ponieważ dzieci nie mogą się wymieszać, pozostają w tych samych grupach i w świetlicy. Niestety ze względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni ograniczyć czas otwarcia świetlicy: poranna św.  6:30 – 8:00

                popołudn.św. 12:00 – 15:30.

Prosimy również, żeby dzieci przychodziły do szkoły odpowiednio ubrane, ponieważ będą wychodzić na podwórko tak często, jak tylko się da.

Stołówka szkolna:

Będzie czynna stołówka szkolna. Uczniom klasy 1.i 2. jest automatycznie zgłoszony obiad. Szkoła jest nadal zobowiązana do przestrzegania zasad higienicznych oraz zaleceń KHS i Ministerstwa Zdrowia.

Stołówka szkolna umożliwia uczniom, którzy kształcą się w domu odbiór dotowanych obiadów w ramach posiłków szkolnych. Posiłek może uczeń odebrać w nośnikach w stołówce w godzinach 11:30-12:00. Uczniowie będą automatycznie odgłoszeni z obiadu, kto będzie zainteresowany odbiorem obiadu, bardzo prosimy o skotaktowanie się z kierowniczką stołówki szkolnej.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení