Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

Informace k provozu pro 1.-2.ročník od 18.11.2020

Prezenční výuka pro 1. – 2. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody, odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, každý den žáci budou mít 4 vyučovací hodiny, vyučování bude dle rozvrhu, který žáci obdrží 18.11.2020 od svého třídního učitele.

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Pro žáky je  doporučeno mít 2 roužky + uzavíratelný ZIP sáček)

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

Provoz školní družiny bude omezen: ranní družina 6:30-8:00

                                                               odpolední družina: 12:00 – 15:30

Budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.   

Skupina 1. (třída 1. i 2.): J.Wrzecionková
Skupina 2.(rocznik1.i 2.): A.Mazur

Školní jídelna:

Zařízení školního stravování pro žáky s prezenční výukou bude v provozu. Žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky přihlášení. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Žáci, kteří mají distanční výuku (učí se z domova) mají možnost si odebrat dotovaný oběd – výdej jídel pouze do vlastního jídlonosiče, výdej obědů pouze v době (jako cizí strávníci) a to, od 11:30 – 12:00 hod


Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

pravidla on line výuky zde.

Informacja o powrocie uczniów do szkoły  –  1.-2.klasa od 18.11.2020

Na podstawie decyzji Rządu RCz od środy 18. 11. 2020 nauka w klasach 1 – 2 będzie odbywała się w szkole. 
Nauka będzie się odbywać w dwu grupach, które nie mogą się wymieszać. 

Grupa 1. (třída 1. i 2.): J.Wrzecionková
Grupa 2.(rocznik1.i 2.): A.Mazur

Codziennie będą miały wszystkie klasy 4 lekcje z małymi zmianami. W środę 18.11.2020 wychowawczynie klas podają konkretne informacje.

Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek przez cały okres pobytu w szkole. Każdy uczeń przynosi codziennie do szkoły 2 czyste maseczki oraz woreczek (najlepiej woreczek strunowy-uzaviratelný ZIP sáček) do odkładania masek. 

Świetlica szkolna
Ponieważ dzieci nie mogą się wymieszać, pozostają w tych samych grupach i w świetlicy. Niestety ze względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni ograniczyć czas otwarcia świetlicy: poranna św.  6:30 – 8:00

                popołudn.św. 12:00 – 15:30.
Prosimy również, żeby dzieci przychodziły do szkoły odpowiednio ubrane, ponieważ będą wychodzić na podwórko tak często, jak tylko się da.

Stołówka szkolna:

Będzie czynna stłówka szkolna. Uczniom klasy 1.i 2. jest automatycznie zgłoszony obiad. Szkoła jest nadal zobowiązana do przestrzegania zasad higienicznych oraz zaleceń KHS i Ministerstwa Zdrowia. Stołówka szkolna umożliwia uczniom, którzy kształcą się w domu odbiór dotowanych obiadów w ramach posiłków szkolnych. Posiłek może uczeń odebrać w nośnikach w stołówce w godzinach 11:30-12:00.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení