E: reditelstvi@zskosariska.cz,      T: +420 558 362 832,      Online omluvenka

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

4096075

Informace k provozu škol od 3.5.2021

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí
s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta
ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě,
žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

více informací viz zpráva MŠMT

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení