Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

Empty classroom interior, school or college class with teacher table, laptop, green blackboard with protractor, clock hanging on wall and books cupboard, room for studying. Cartoon vector illustration

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Naše škola splňuje pravidlo školy do 75 žáků a do školy nastoupí všichni žáci prezenčně bez rotací.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění  umožňuje osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání  + dětem vybraných profesi

Žáci od 12.4.2021 budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek:

  • hygiena rukou
  • po celou dobu výuky žáci budou muset mít chirurgickou roušku (žádáme, aby žáci vždy měli u sebe 2 roušky)
  • dodržování homogenity skupin, časté větrání
  • děti MŠ a žáci školy budou 2x týdně testováni antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Na nadcházející dva týdny jsme obdrželi Singclean testy.
  • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žácii nasazenou chirurgickou roušku, děti v MŠ nemusí mít roušku.

     Testovat se bude v jídelně, bude se vcházet hlavními dveřmi po levé straně do jídelny

JAK BUDE TESTOVÁNI PROBÍHAT:

  • V místnosti musí být zachované rozestupy alespoň 1,5 metru
  • V prostorách jídelny se bude větrat – Testovat se může v jakýchkoliv vhodných prostorách školy, kde je možné větrat. V budoucnu se bude moci testovat i venku, ovšem pouze v případě, že je venkovní teplota v rozmezí 15 °C až 30 °C. 
  • Škola se musí postarat o zajištění dohlížející osoby při provádění testů, která dětem vše vysvětlí  a v případě potřeby pomůže připravit potřebné materiály pro testování.
  • V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY

Ranní družina pro 1.,2.,3.,4. třídu od 6:30 hod,

7:15 – 1.,2. třída

7:30 – 3.,4. třída

7:45 – 1.,2.,3.,4. klasa

8:00 – 5. třída, 5.klasa

Pro 1.,2.,3.,4. třídu je možnost ranní družiny od 6:30 hod

 VÝUKA

Každá třída se bude vyučovat ve své třídě dle upraveného rozvrhu. Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy. Žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody

STRAVOVÁNÍ

Žáci budou chodit na oběd dle dřívějšího rozpisu.  Pokud žák se nebude stravovat ve školní jídelně, musí se do pondělí  12.4.2021 odhlásit. Žáci budou automaticky přihlášení k odběru obědu.

Prosíme rodiče o placení stravného mimo testovací dny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Žáci 1.-4. ročníku mohou využít ranní družinu, která bude fungovat od 6:30 v prostorách třídy žáků.

Žáci 5. ročníků nebudou moci navštěvovat z provozních důvodů ranní družinu ani odpolední školní družinu.                                                                                                                                

Testování ve školách

Leták k testování pro žáky

Leták k testování pro rodiče

Singcelean testy – video + leták

Stránky pro rodiče

Přehled návazných postupů antigenního testování naleznete ZDE.


POZOR!

 Ve škole platí přísná hygienická opatření!

Velice žádáme rodiče žáků školy, aby do budovy školy vstupovali pouze ve výjimečných případech. U vstupu zazvoňte na sekretariát a nahlaste jméno žáka a počkejte na příchod dítěte.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení