Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Dne 30. 11. 2020 se vrátí zpátky do školních lavic  3.,4. a 5. ročník.

Informace k nástupu žáků:

–  Žáci od 30. 11. budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek – nošení roušek ve všech prostorách školy i během vyučování, hygiena rukou, dodržování homogenity skupin, časté větrání.

–  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tedy i ve školní družině). Vzhledem k tomu, že je povinnost u žáků i všech zaměstnanců školy nosit roušky, prosíme rodiče, aby vybavili děti alespoň dvěma rouškami na den, vložili je dětem do aktovky v sáčku a roušky pravidelně vyměňovali a desinfikovali.


– Žáci 1.,2.,3. a 4. ročníku mohou využít ranní družinu, která bude fungovat od 6:30 v prostorách třídy žáků. Každý ročník bude ve své třídě z důvodu zachování homogenity skupin. 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách  a z tohoto důvodu zavádíme tato pravidla:

 1. příchod do školy: 

Ranní družina pro 1.,2.,3.,4. třídu od 6:30 hod, žáci do školy vstupují v rouškách, v šatnách se přezují a okamžitě odcházejí do tříd. 

Žáci 5. Třídy přicházejí do školy v 8:00 žáci do školy vstupují v rouškách, v šatnách se přezují a okamžitě odcházejí do tříd.

 1. výuka: Každá třída se bude vyučovat ve své třídě dle upraveného rozvrhu hodin.


Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy – žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

 1. stravování:

– při distanční výuce odběr pouze do jídlonosičů

– prezenční výuka od 30.11.2020 žáci obdrží rozpis, kdy budou obědvat 

 1. školní družina:

– ranní družina bude od 30. listopadu otevřena pouze pro 1. – 4. ročník

Žáci 5. ročníku nebudou moci navštěvovat  z provozních důvodů ranní školní družinu ani odpolední školní družinu. Poplatek za ŠD bude vrácen. 

Pozor! Ve škole platí přísná hygienická opatření!

Velice žádáme rodiče žáků školy, aby do budovy školy vstupovali pouze ve výjimečných případech. U vstupu zazvoňte na sekretariát a nahlaste jméno žáka a počkejte na příchod dítěte.

Pravidla pro žáky a rodiče k mimořádným opatřením VZHLEDEM KE COVID-19

 • Vstup do budovy školy pro žáky je pouze v rouškách. Každý žák si nosí do školy dvěí roušky
 • Roušky budou žáci nosit ve všech  prostorách školy.
 • Každý, kdo do školy vstupuje, si musí umýt ruce. Ve škole jsou v každé třídě a na chodbách rozmístěny dezinfekční prostředky.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků v budově školy je z bezpečnostních a hygienických důvodů omezen na nejnutnější krátkou dobu, a to vždy po domluvě s pedagogickým personálem. Prosíme rodiče, aby v prostorách školy nosili roušku.
 • Pokud pozorujete, že dítě má příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel nebo zvýšená teplota), neposílejte ho do školy a nechte ho uzdravit doma!
 • V případě zjištění výskytu infekčního onemocnění u žáků/žákyň bude škola postupovat takto:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínek, že je přítomen zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který si bezodkladně vyzvedne své dítě. Žák je izolován v prostorách počítačové učebny, která je umístěna v přízemí budovy. (žák nepřijde do styku s dalšími spolužáky).
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti. Tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který si bezodkladně vyzvedne své dítě.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení