Úvodní stránka » NOVINKY » Spotkanie autorskie


Spotkanie autorskie z pisarką p. Renatą Piątkowską

We wtorek 14.10. przywitaliśmy w szkole zacnego i miłego gościa: panią Renatę Piątkowską  - pisarkę książek dla dzieci i młodzieży. Autorka ciekawie opowiadała o swojej twórczości literackiej, przedstawiała swoim słuchaczom niektóre ze swych książek,  przeczytała też fragment jednej z nich, w której opisuje codzienne sytuacje życiowe widziane oczyma dziecka. Bohaterowie  jej opowieści  to dzieci  mające  poczucie humoru, zwariowane pomysły i niesamowite przeżycia. Autorka zachęcała dzieci do czytania oraz uczestnictwa w konkursach literackich. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy dyrekcji Biblioteki Regionalnej w Karwinie za umożliwienie tego spotkania oraz Macierzy Szkolnej za zaplecze finansowe, bez którego spotkanie nie mogłoby się odbyć.