Školní rok 2018/2019

19. 1. 2019 - Rodičovský ples
31. 1. 2019 - Dětský karneval
15. 6. 2019 - Tradiční radovánky

 ________________________________________________

Eva Sikorová - předsedkyně, tel.: 736 180 992, email: srps@zskosariska.cz