Připravované akce:

Školní rok 2017/2018
23.6.2018 - Tradiční radovánky

Školní rok 2018/2019

19.1.2019 - Rodičovský ples
31.1.2019 - Dětský karneval

 ________________________________________________

Eva Sikorová - předsedkyně, tel.: 736 180 992, email: srps@zskosariska.cz