Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

2023-09-12_16-26-33

Neformální setkání

V úterý 12. září se zákonní zástupci našich dětí a žáků setkali v jednotlivých třídách na informačních schůzkách k začátku školního roku. Letos však nově měli možnost se po schůzkách zdržet v prostorách školní zahrady a altánu a setkat se také s rodiči žáků ostatních tříd nebo jiných částí školy.

Rodzice mieli możliwość porozmawiać nieformalnie też z nauczycielkami szkoły przy kawie, herbacie i smakołykach, które sami na tę okazję przygotowali, za co im serdecznie dziękujemy!

Dzieci w tym czasie integrowały się przy zabawach w ogrodzie szkolnym czy na boisku.

Děkujeme všem za účast a doufáme, že jsme započali novou, milou tradici.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení