Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

2023-09-26_08-07-30

Preventivní programy

Ve dnech 29. a 30. dubna měli žáci naší školy opět možnost účasti v preventivních programech, které si klade za cíl nejenom vybudovat bezpečné a příjemné prostředí ve třídách, ale také podpořit individuální rozvoj každého dítěte.

První z preventivních programů se zaměřil na téma „Když to ve mně vře (aneb jak zvládat svou agresivitu)“. Účastníci se učili posilovat třídní klima prostřednictvím přijímání zodpovědnosti za své činy, vyhýbání se vulgarismům a nevhodným reakcím. Důraz byl kladen i na schopnost vyrovnávat se s těžkostmi, což je dovednost, která je klíčová nejenom ve školním prostředí, ale i v životě obecně.

Druhý program s názvem „(Ne) poslouchat se (ne) vyplatí“ se zaměřil na posílení třídního klimatu a naučení se vyrovnávat s těžkostmi. Účastníci zde získali vhled do rozdílu mezi asertivitou a nevhodným chováním a zdůraznění důležitosti respektování autority, ať už se jedná o učitele či nepedagogické pracovníky školy.

Tyto preventivní programy nejenom posilují týmovou dynamiku ve třídě, ale také pomáhají žákům rozvíjet klíčové dovednosti, které budou mít prospěch v jejich budoucím životě. Jsou důležitou součástí školního prostředí, která podporuje zdravý a pozitivní vztah mezi žáky i pedagogy.

Ve škole věříme, že investice do prevence je nejlepší cestou k vytvoření školního prostředí, ve kterém se každý žák cítí podporován a respektován, a které podporuje jejich celkový rozvoj.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení