Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

Snímek obrazovky (703)

STÁVKA – STRAJK

Vážení rodiče,

jelikož jednání s ministerstvem školství nevedlo k odvrácení plánovaných nekoncepčních změn, které povedou ke snižování kvality výuky a k ohrožení samotné existence málotřídních škol, rozhodli jsme se, tak jako většina okolních škol, připojit se ke stávce ohlášené ČMOSPŠ.

 

V pondělí 27.11.2023 bude proto přerušen provoz

základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny.

 

Důvody stávky:

● Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství.
● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).
● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky a škol málotřídních. Nutně bude docházet ke spojování tříd a ročníků, k nárůstu počtu žáků ve třídách a k nemožnosti individualizace výuky.
● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

 

Vážení rodiče, věříme, že nás podpoříte ve snaze o to, abychom Vašim dětem mohli i nadále poskytovat kvalitní vzdělávání i služby.
 
Odkaz na petici občanů – rodičů, kteří stávku ve školách a její požadavky podporují: 
https://e-petice.cz/petitions/rodice-podporuji-ucitele-svych-deti-a-souhlasi-se-stavkou-proti-devastaci-skolstvi.html

Sdílet příspěvek:

Přihlášení