Personální zajištění MŠ

 

Andrea Klusová – učitelka

klusova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová – učitelka

husarova@zskosariska.cz 

Barbara Boszczyková, DiS. – učitelka

boszczykova@zskosariska.cz

Ing. Daniela Klusová – učitelka

daniela.klus@zskosariska.cz

Jana Cymorková – učitelka (MD)

cymorkova@zskosariska.cz