Personální zajištění MŠ

 

Bc. Katarzyna Pustowková – vedoucí učitelka

pustowkova@zskosariska.cz

Andrea Klusová – učitelka

klusova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová – učitelka

husarova@zskosariska.cz 

Barbara Boszczyková, DiS. – učitelka

boszczykova@zskosariska.cz

Jana Cymorková – učitelka MD

cymorkova@zskosariska.cz