Zápis do MŠ

pro školní rok 2021/2022

3.-13.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s korona virem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zákonný zástupce je povinen doložit následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí do MŠ
 2. Evidenční list pro dítě v MŠ

Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo po telefonické domluvě je možné je vyzvednout v ředitelně školy. 

Žádost a čestné prohlášení budou moci rodiče odevzdávat buď:

 1. vložit do poštovní schránky školy
 2. dokumenty odeslat doporučeně poštou
 3. zaslat do datové schránky
 4. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu gill@zskosariska.cz
 5. osobní podání – po předchozí telefonické domluvě osobně odevzdat ve škole
 6. po předchozí telefonické domluvě je možnost zápisu prezenční formou.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. To zejména znamená, že rodiče (zákonní zástupci) při vstupu do budovy použijí dezinfekci rukou a po celou dobu zápisu budou mít respirátor. Děti tuto povinnost nemají.

 

 

Veškerou dokumentaci odevzdávejte v termínu od 3. do 13. května 2021

 

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

Datová schránka:  qz7mh4w

Tel. kontakt:  776 041 999,  Mgr. Łucja Gill

🙂 Těšíme se na Vás !!! 🙂

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od      1. 9. 2021

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity MŠ v následujícím  pořadí : 

 1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v Obci Košařiska.
 2. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v Obci Košařiska.
 3. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v Obci Košařiska.
 4. Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Košařiska.
 5. Děti od 2 let, které mají trvalý pobyt mimo Obec Košařiska v pořadí od nejstarších k nejmladším. 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: